Villkor & regler

Ingå i avtal

Vi räknar med att det är första gången ni hyr ett studentflak och vi har därför givetvis full förståelse för alla de frågor och funderingar som ni kan tänkas ha i och med detta arrangemang! För att bena ut en del frågetecken ber vi er läsa igenom den information som vi presenterar nedan innan ni kommer till oss för att boka flaket. Alla flak som bokas via oss hanteras, administreras och levereras av vår leverantör Studentflak.se.

Betalning och bokningsvillkor

Avtal

En bokning och själva köpet är genomfört då beställaren och en representant för Skolfest har skrivit under bokningsavtalet. Beställaren ska inom 14 dagar erlägga en delbetalning om 6 000 kr, via utskickad räkning, om inte annat är överenskommet. Erlagd betalning återfås ej vid eventuell avbeställning.

Betalningsvillkor

Vi tillämpar förskottsbetalning för samtliga studentflak. Slutbetalning skall vara oss tillhanda 60 dagar efter att bokningen är genomförd eller efter annat datum enligt överenskommelse. En påminnelseavgift om 60 kr tillkommer vid utebliven betalning efter förfallodatum på faktura eller efter överenskommet datum vid kontant betalning.

Avbeställning

Vid ofullständig betalning på överenskommet datum har Studentflak.se rätt till att avbeställa köpet och driva in upplupen skuld via inkasso eller kronofogden. Avbeställning 90-61 dagar före genomförandet debiteras med 50% av totalbeloppet. Avbeställning 60-31 dagar före genomförandet debiteras med 75 % av totalbeloppet. Avbeställning som sker upp till 30 dagar före genomförandet debiteras med 100 % av totalbeloppet.

Bestämmelser

Ingen på flaket får vara under 16 år.

Alla ska bete sig ordningsamt. Ni får inte skada personer eller saker och absolut inte kasta ut saker från flaket. Inte ens relativt mjuka saker som till exempel vattenballonger.

Dricker ni alkohol så tar inte vi på Studentflak.se ansvar för de eventuella följderna.

Ha inga glasflaskor eller kartonger på flaken. Både för miljöns och skaderiskens skull.

Burkar och petflaskor med dryck som ni vill ha med på flaket ska förvaras i sopsäckar av plast.

När ni hyr flak av oss och godkänner villkoren är det ni i klassen som är ytterst ansvariga om skadegörelse eller liknande inträffar. Med andra ord – håll reda på era kompisar.

Att klättra, hänga på remmar eller skyddsräcken är sådant som vi hoppar över. Det är farligt och därför förbjudet.

Ni går av och på flaket när det står still och chauffören har sagt att det är okej.

Ta inte med era saker, till exempel väskor och värdesaker, på flaket. Det finns inget bra ställe att förvara dem.

Utsmyckningar

Självklart får ni dekorera flaket som ni vill med till exempel ballonger, björkris och skyltar, men ni betalar och gör utsmyckningarna själva. Det kan ni göra vid upphämtningsplatsen vid den tid som har angetts i leveransformuläret. Dekorationerna får givetvis inte skada lastbilen eller annan utrustning.

Vår leverantör Studentflak.se har rätt att ha egna banderoller i flakets front och dessa får ni inte skymma med era egna dekorationer.

Dekorerar ni med saker som ni vill spara så måste de tas ner direkt när tiden för flakfärden är slut och alla kliver av.

Flakvärd

Bland det första ni måste göra efter en bokning är att välja en flakvärd. Detta har bestämts av Transportstyrelsen och går inte att förhandla bort.

Flakvärden ska vara över 25 år och kunna legitimera sig när det är dags att kliva på. Personen får heller inte delta i själva studentfirandet.

Finns det ingen flakvärd på plats som kan godkännas av den hos er som gjort bokningen, vår chaufför och oss på Studentflak.se blir det tyvärr inget flak. Ingen flakvärd, ingen flakfärd!

Flakvärden ska hela tiden vara i kontakt med chauffören, hjälpa till vid av- och påstigningar samt vid andra oförutsedda händelser.

Flakvärden ska också tillsammans med chauffören och den som ansvarar för bokningen godkänna alla som tänker kliva upp på flaket.

Musikanläggning

Hos oss kan ni också boka en komplett ljudanläggning med elverk till ert studentflak. Den finns självklart monterad och klar när ert flak anländer. Bokar ni detta är det en separat tjänst och de särskilda villkor och regler som gäller för det finns med vid när vi skriver avtalet. Det innebär att ni även godkänner de villkoren när ni ingår avtalet med Studentflak.se.

När flaket och musikutrustningen anländer måste ni själva kontrollera så att den fungerar och att det är den utrustning ni beställt.

När ni kontrollerat det och allt stämmer får ni i klassen skriva på ett papper från leverantören av högtalaranläggningen som anger exakta specifikationer för vad det är för utrustning och även värdet på anläggningen. Värdet varierar mellan 10 000 kr och 150 000 kr.